• CSD Meeting Interim Report

    Coming up next: the Civil Society Dialogue meeting in Brussels, 12 November 2018 (note the slight postponement)

  • The SIA in one page

    For a quick overview of the SIA, check out this one-page infographic.

  • Surveys launched

    Now online - surveys : a general one, one for businesses/SMEs, and one on consumer issues. Let us know what you think of the modernisation of the EU-Chile trade agreement!

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Säästva arengu mõjuhinnangutest

Säästva arengu mõjuhinnangud (ingl Sustainability Impact Assessment, SIA) analüüsivad ELi läbiräägitavate kaubanduslepingute võimalikku mõju majandusele, ühiskonnale, inimõigustele ja keskkonnale. SIAd põhinevad selliste muutuste hoolikal analüüsimisel, mille kaubandusleping toob tõenäoliselt kaasa ELis, partnerriigis ja arengumaades. Samavõrra tähtis on asjaolu, et SIAd sisaldavad ELi ja partnerriigi sidusrühmade laiaulatuslikke nõuandeid. SIAd koostavad Euroopa Komisjoni volitatud sõltumatud väliskonsultandid. SIA järeldusi ja soovitusi arvestatakse läbirääkimistel, kus need aitavad läbirääkijatel teha optimaalseid poliitilisi valikuid.

Tšiili ja ELi assotsieerimislepingu ajakohastamine

2003. aastal sai Tšiilist esimene Lõuna-Ameerika riik, kes sõlmis ELiga assotsieerimislepingu. Sellest ajast on üleilmne kaubandus põhjalikult muutunud, mistõttu otsustasid Tšiili ja EL kehtivat lepingut ajakohastada. Läbirääkimised ja lepingu ajakohastamine algasid 2017. aasta novembris ning kestavad siiani.

ELi ja Tšiili SIAdest

ELi ja Tšiili kehtiva assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist toetavat SIAt koostab Saksa majandusuuringute ja -konsultatsiooni firma BKP Development koostöös Tšiili Valparaíso katoliku ülikooli sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu keskusega Vincular. Töö algas 2018. aasta aprilli lõpus ja kestab üle 14 kuu. Meeskond koostab kolm põhiaruannet. Need avaldatakse siinsel veebisaidil 2018. aasta juunis (lähtearuanne), 2018. aasta septembris (vahearuanne) ja 2019. aasta jaanuaris (lõpparuanne) ning arutatakse enne viimistlemist sidusrühmadega läbi.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
June 2018

Draft inception report

The draft inception report has been published on 29 June 2018.
September 2018

Draft interim report

Completion of the report is scheduled for late August 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
January 2019

Draft final report

Completion of the report is scheduled for end December 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
June 2019