• CSD Meeting Interim Report

    Coming up next: the Civil Society Dialogue meeting in Brussels, 12 November 2018 (note the slight postponement)

  • The SIA in one page

    For a quick overview of the SIA, check out this one-page infographic.

  • Surveys launched

    Now online - surveys : a general one, one for businesses/SMEs, and one on consumer issues. Let us know what you think of the modernisation of the EU-Chile trade agreement!

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Par ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējuma ietvaros tiek analizēta Eiropas Savienības (ES) apspriestā tirdzniecības līguma iespējamā ekonomiskā, sociālā, cilvēktiesību un vides ietekme. Novērtējums balstās uz izmaiņu rūpīgu analīzi, kuras var izraisīt tirdzniecības līgums ES, partnervalstī un jaunattīstības valstīs. Tāpat tas ietver plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām ES un partnervalstī. Ilgtspējas ietekmes novērtējumu veic Eiropas Komisijas nolīgti neatkarīgi ārēji konsultanti. Ilgtspējas ietekmes novērtējuma konstatējumi un ieteikumi tiek nodoti sarunu dalībniekiem, kuri tos izmanto attiecīgo politikas izvēļu optimizēšanai.

Par ES un Čīles Asociācijas nolīguma modernizāciju

2003. gadā Čīle kā pirmā no Dienvidamerikas valstīm noslēdza asociācijas nolīgumu ar ES. Kopš tā laika pasaules ekonomika ir būtiski mainījusies, tāpēc Čīle un ES ir nolēmušas modernizēt esošo nolīgumu. Sarunas par nolīguma modernizāciju sākās 2017. gada novembrī un šobrīd turpinās.

Par ES un Čīles ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējumu esošā ES un Čīles Asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanai veic „BKP Development”, ekonomikas pētniecības un konsultāciju uzņēmums ar galveno biroju Vācijā, sadarbībā ar Valparaiso Katoļu universitātes Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības centru „Vincular”, Čīlē. Darbs tika uzsākts 2018. gada aprīļa beigās un ilgs vairāk nekā 14 mēnešus. Speciālistu komanda sagatavos trīs pamata pārskatus. Pārskati tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē 2018. gada jūnijā (sākuma ziņojums), 2018. gada septembrī (starpposma ziņojums) un 2019. gada janvārī (galīgais ziņojums). Pirms galīgās redakcijas sagatavošanas notiks pārskatu apspriešana ar ieinteresētajām personām.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
June 2018

Draft inception report

The draft inception report has been published on 29 June 2018.
September 2018

Draft interim report

Completion of the report is scheduled for late August 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
January 2019

Draft final report

Completion of the report is scheduled for end December 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
June 2019