• CSD Meeting Interim Report

    Coming up next: the Civil Society Dialogue meeting in Brussels, 12 November 2018 (note the slight postponement)

  • The SIA in one page

    For a quick overview of the SIA, check out this one-page infographic.

  • Surveys launched

    Now online - surveys : a general one, one for businesses/SMEs, and one on consumer issues. Let us know what you think of the modernisation of the EU-Chile trade agreement!

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

O posúdeniach vplyvu na trvalú udržateľnosť (Sustainability Impact Assessment, skr. SIA)

SIA analyzujú potenciálny ekonomický, sociálny, ľudskoprávny a ekologický vplyv obchodných dohôd prerokovávaných Európskou úniou (EÚ). Sú založené na rozsiahlej analýze zmien, ktoré by mohli z obchodnej dohody vzniknúť v EÚ, partnerských a rozvojových krajinách. Rovnako dôležité je, že zahŕňajú množstvo konzultácií zainteresovaných strán v EÚ a partnerskej krajine. SIA sú vykonávané nezávislými externými poradcami, ktorí sú akreditovaní Európskou komisiou. Závery a odporúčania SIA sú začlenené do rokovaní a pomáhajú partnerom optimalizovať súvisiace politické postupy.

O modernizácii asociačnej dohody medzi EÚ a Čile

V roku 2003 bolo Čile prvou krajinou Južnej Ameriky, ktorá mala asociačnú dohodu s EÚ. Odvtedy sa globálna ekonomika veľmi zmenila, a preto sa Čile a EÚ rozhodli existujúcu dohodu modernizovať. Rokovania o modernizácii začali v novembri 2017 a v súčasnej dobe stále prebiehajú.

O SIA medzi EÚ a Čile

SIA na podporu modernizácie obchodného piliera súčasnej asociačnej dohody medzi EÚ a Čile je realizované firmou BKP Development, nemeckou spoločnosťou, zaoberajúcou sa ekonomickým výskumom a poradenstvom, v spolupráci s Centrom pre sociálnu zodpovednosť a udržateľný rozvoj Vincular pri Pápežskej katolíckej univerzite Valparaíso v Čile. Práce začali koncom apríla 2018 a budú trvať ďalších 14 mesiacov. Tím bude pripravovať tri hlavné správy. Tieto správy budú zverejnené na tejto internetovej stránke v júni 2018 (úvodná správa), v septembri 2018 (predbežná správa) a v januári 2019 (záverečná správa) a pred ich dokončením budú prerokované so zainteresovanými stranami.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
June 2018

Draft inception report

The draft inception report has been published on 29 June 2018.
September 2018

Draft interim report

Completion of the report is scheduled for late August 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
January 2019

Draft final report

Completion of the report is scheduled for end December 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
June 2019