• CSD Meeting Interim Report

    Coming up next: the Civil Society Dialogue meeting in Brussels, 12 November 2018 (note the slight postponement)

  • The SIA in one page

    For a quick overview of the SIA, check out this one-page infographic.

  • Surveys launched

    Now online - surveys : a general one, one for businesses/SMEs, and one on consumer issues. Let us know what you think of the modernisation of the EU-Chile trade agreement!

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Om SIA: Bedömning av  konsekvenserna för hållbar utveckling (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyserar den potentiella ekonomiska och sociala inverkan av handelsavtal som förhandlas av Europeiska Unionen (EU) samt deras potentiella inverkan på mänskliga rättigheter och klimatet. Bedömningarna baseras på en robust analys av de sannolika förändringarna som uppstår av handelsavtalet inom EU, i partnerlandet och i utvecklingsländer.  Lika viktigt är att de innefattar omfattande konsultationer av intressenter i EU och partnerlandet.  Dessa oberoende bedömningar hanteras av externa konsultanter på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Resultaten och rekommendationer från SIA påverkar EU-förhandlingar genom att hjälpa förhandlare att optimera relevanta politiska förändringar.

Om moderniseringen av associeringsavtalet EU–Chile

Chile var det första sydamerikanska landet att ha ett associeringsavtal med EU år 2003. Sedan dess har den globala ekonomin förändrats en hel del och därför har Chile och EU valt att modernisera det redan existerande avtalet. Förhandlingar om moderniseringen startade i november 2017 och pågår fortfarande.

Om EU-Chile SIA

Den bedömning som främjar moderniseringen av handelspelarna av de redan existerande EU-Chile associeringsavtalet har implementerats av BKP Development, en ekonomisk forsknings- och konsultationsfirma baserad i Tyskland, i samarbete med Vincular, centrum för socialt ansvar och hållbar utveckling på Katolska universitetet i Valparaíso i Chile. Arbetet startade sent i april 2018 och kommer att fortsätta i 14 månader. Teamet kommer att förbereda tre huvudrapporter som kommer att publiceras på denna hemsida i juni 2018 (påbörjande rapport), september 2018 (interimsrapport) och januari 2019 (slutgiltig rapport) och kommer att diskuteras med intressenter innan de slutförs.   

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
June 2018

Draft inception report

The draft inception report has been published on 29 June 2018.
September 2018

Draft interim report

Completion of the report is scheduled for late August 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
January 2019

Draft final report

Completion of the report is scheduled for end December 2018. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
June 2019