BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Säästva arengu mõjuhinnangutest

Säästva arengu mõjuhinnangud (ingl Sustainability Impact Assessment, SIA) analüüsivad ELi läbiräägitavate kaubanduslepingute võimalikku mõju majandusele, ühiskonnale, inimõigustele ja keskkonnale. SIAd põhinevad selliste muutuste hoolikal analüüsimisel, mille kaubandusleping toob tõenäoliselt kaasa ELis, partnerriigis ja arengumaades. Samavõrra tähtis on asjaolu, et SIAd sisaldavad ELi ja partnerriigi sidusrühmade laiaulatuslikke nõuandeid. SIAd koostavad Euroopa Komisjoni volitatud sõltumatud väliskonsultandid. SIA järeldusi ja soovitusi arvestatakse läbirääkimistel, kus need aitavad läbirääkijatel teha optimaalseid poliitilisi valikuid.

Tšiili ja ELi assotsieerimislepingu ajakohastamine

2003. aastal sai Tšiilist esimene Lõuna-Ameerika riik, kes sõlmis ELiga assotsieerimislepingu. Sellest ajast on üleilmne kaubandus põhjalikult muutunud, mistõttu otsustasid Tšiili ja EL kehtivat lepingut ajakohastada. Läbirääkimised ja lepingu ajakohastamine algasid 2017. aasta novembris ning kestavad siiani.

ELi ja Tšiili SIAdest

ELi ja Tšiili kehtiva assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist toetavat SIAt koostab Saksa majandusuuringute ja -konsultatsiooni firma BKP Development koostöös Tšiili Valparaíso katoliku ülikooli sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu keskusega Vincular. Töö algas 2018. aasta aprilli lõpus ja kestab üle 14 kuu. Meeskond koostab kolm põhiaruannet. Need avaldatakse siinsel veebisaidil 2018. aasta juunis (lähtearuanne), 2018. aasta septembris (vahearuanne) ja 2019. aasta jaanuaris (lõpparuanne) ning arutatakse enne viimistlemist sidusrühmadega läbi.

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.