• CSD Meeting Interim Report ES

    Ahora en línea: el borrador del informe final - comentarios solicitados hasta el 30 de abril de 2019.

  • La SIA en una página

    Para obtener una descripción general rápida de SIA, consulte esta infografía de una página.

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Par ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējuma ietvaros tiek analizēta Eiropas Savienības (ES) apspriestā tirdzniecības līguma iespējamā ekonomiskā, sociālā, cilvēktiesību un vides ietekme. Novērtējums balstās uz izmaiņu rūpīgu analīzi, kuras var izraisīt tirdzniecības līgums ES, partnervalstī un jaunattīstības valstīs. Tāpat tas ietver plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām ES un partnervalstī. Ilgtspējas ietekmes novērtējumu veic Eiropas Komisijas nolīgti neatkarīgi ārēji konsultanti. Ilgtspējas ietekmes novērtējuma konstatējumi un ieteikumi tiek nodoti sarunu dalībniekiem, kuri tos izmanto attiecīgo politikas izvēļu optimizēšanai.

Par ES un Čīles Asociācijas nolīguma modernizāciju

2003. gadā Čīle kā pirmā no Dienvidamerikas valstīm noslēdza asociācijas nolīgumu ar ES. Kopš tā laika pasaules ekonomika ir būtiski mainījusies, tāpēc Čīle un ES ir nolēmušas modernizēt esošo nolīgumu. Sarunas par nolīguma modernizāciju sākās 2017. gada novembrī un šobrīd turpinās.

Par ES un Čīles ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējumu esošā ES un Čīles Asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanai veic „BKP Development”, ekonomikas pētniecības un konsultāciju uzņēmums ar galveno biroju Vācijā, sadarbībā ar Valparaiso Katoļu universitātes Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības centru „Vincular”, Čīlē. Darbs tika uzsākts 2018. gada aprīļa beigās un ilgs vairāk nekā 14 mēnešus. Speciālistu komanda sagatavos trīs pamata pārskatus. Pārskati tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē 2018. gada jūnijā (sākuma ziņojums), 2018. gada septembrī (starpposma ziņojums) un 2019. gada janvārī (galīgais ziņojums). Pirms galīgās redakcijas sagatavošanas notiks pārskatu apspriešana ar ieinteresētajām personām.

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.