• CSD Meeting Interim Report ES

    Ahora en línea: el borrador del informe final - comentarios solicitados hasta el 30 de abril de 2019.

  • La SIA en una página

    Para obtener una descripción general rápida de SIA, consulte esta infografía de una página.

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenach oddziaływania na zrównoważony rozwój (Sustainability Impact Assessments, SIA)

W trakcie takich ocen analizuje się potencjalne oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, dotyczące praw człowieka i środowiskowe umów handlowych negocjowanych przez Unię Europejską (UE). Oceny takie opierają się na dogłębnej analizie zmian, które prawdopodobnie zostaną wywołane wskutek umów handlowych w Unii Europejskiej, krajach partnerskich oraz rozwijających się. Co jest równie ważne, obejmują one szerokie konsultacje pomiędzy stronami zainteresowanymi w UE i kraju partnerskim. Oceny oddziaływania na zrównoważony rozwój są przeprowadzane niezależnie przez zewnętrznych konsultantów na zlecenie Komisji Europejskiej. Wnioski i zalecenia z takich ocen są wykorzystywane w negocjacjach do pomocy ich uczestnikom w optymalizacji wyboru powiązanej z nimi polityki.

O modernizacji Układu o stowarzyszeniu pomiędzy Chile a UE

W 2003 r. Chile jako pierwszy kraj Ameryki Południowej podpisał z UE Układ o stowarzyszeniu. Od tamtej pory gospodarka światowa uległa głębokiemu przeobrażeniu i dlatego Chile wraz z UE postanowiło o jego modernizacji. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. i trwają do chwili obecnej.

O ocenie oddziaływania Układu pomiędzy UE a Chile na zrównoważony rozwój

BKP Development, niemiecka firma consultingowa zajmująca się badaniami gospodarczymi, we współpracy z Vincular, Centrum ds. Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju na Katolickim Uniwersytecie Valparaíso w Chile, wdraża SIA, która wspiera modernizację filaru handlowego istniejącego Układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Chile. Prace, które potrwają 14 miesięcy, rozpoczęto pod koniec kwietnia 2018 r. Zespół przygotuje trzy główne sprawozdania. Zostaną one opublikowane na niniejszej stronie internetowej w czerwcu 2018 r. (sprawozdanie wstępne), we wrześniu 2018 r. (sprawozdanie okresowe) oraz w styczniu 2019 r. (sprawozdanie końcowe). Przed ukończeniem zostaną omówione z zainteresowanymi stronami.

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.