BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenah učinka na trajnostni razvoj

V ocenah učinka na trajnostni razvoj je analiziran potencialni učinek trgovinskih sporazumov, o katerih se pogaja Evropska unija (EU), na gospodarstvo, družbo, človekove pravice in okolje. Ocene učinka temeljijo na zanesljivi analizi sprememb, ki jih bo trgovinski sporazum verjetno povzročil v EU, državi partnerici in državah v razvoju. Prav tako pomembno je, da vključujejo obsežna posvetovanja z deležniki v EU in državi partnerici. Ocene učinka neodvisno izvajajo zunanji svetovalci, ki jih naroči Evropska komisija. Ugotovitve in priporočila iz ocen učinka se uporabljajo v pogajanjih, da pogajalci z njimi optimizirajo povezane politične odločitve.

O posodobitvi Pridružitvenega sporazuma EU-Čile

Čile je leta 2003 kot prva južnoameriška država sklenil pridružitveni sporazum z EU. Od takrat se je globalno gospodarstvo močno spremenilo, zato sta se Čile in EU odločila za posodobitev obstoječega sporazuma. Pogajanja o posodobitvi so se začela novembra 2017 in trenutno še potekajo.

O oceni učinka sporazuma EU-Čile na trajnostni razvoj

Oceno učinka v podporo posodobitvi trgovinskega stebra obstoječega Pridružitvenega sporazuma EU-Čile izvaja BKP Development, nemško podjetje za gospodarske raziskave in svetovanje, v sodelovanju s centrom za socialno odgovornost in trajnostni razvoj Vincular na Katoliški univerzi Valparaíso v Čilu. Delo se je začelo proti koncu aprila 2018 in bo trajalo 14 mesecev. Skupina bo pripravila tri glavna poročila, ki bodo na tem spletišču objavljena junija 2018 (začetno poročilo), septembra 2018 (vmesno poročilo) in januarja 2019 (končno poročilo). Preden bodo poročila zaključena, bo o njih pripravljena razprava z deležniki.

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.