BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Om SIA: Bedömning av  konsekvenserna för hållbar utveckling (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyserar den potentiella ekonomiska och sociala inverkan av handelsavtal som förhandlas av Europeiska Unionen (EU) samt deras potentiella inverkan på mänskliga rättigheter och klimatet. Bedömningarna baseras på en robust analys av de sannolika förändringarna som uppstår av handelsavtalet inom EU, i partnerlandet och i utvecklingsländer.  Lika viktigt är att de innefattar omfattande konsultationer av intressenter i EU och partnerlandet.  Dessa oberoende bedömningar hanteras av externa konsultanter på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Resultaten och rekommendationer från SIA påverkar EU-förhandlingar genom att hjälpa förhandlare att optimera relevanta politiska förändringar.

Om moderniseringen av associeringsavtalet EU–Chile

Chile var det första sydamerikanska landet att ha ett associeringsavtal med EU år 2003. Sedan dess har den globala ekonomin förändrats en hel del och därför har Chile och EU valt att modernisera det redan existerande avtalet. Förhandlingar om moderniseringen startade i november 2017 och pågår fortfarande.

Om EU-Chile SIA

Den bedömning som främjar moderniseringen av handelspelarna av de redan existerande EU-Chile associeringsavtalet har implementerats av BKP Development, en ekonomisk forsknings- och konsultationsfirma baserad i Tyskland, i samarbete med Vincular, centrum för socialt ansvar och hållbar utveckling på Katolska universitetet i Valparaíso i Chile. Arbetet startade sent i april 2018 och kommer att fortsätta i 14 månader. Teamet kommer att förbereda tre huvudrapporter som kommer att publiceras på denna hemsida i juni 2018 (påbörjande rapport), september 2018 (interimsrapport) och januari 2019 (slutgiltig rapport) och kommer att diskuteras med intressenter innan de slutförs.   

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.