• CSD Meeting Interim Report ES

    Ahora en línea: el borrador del informe final - comentarios solicitados hasta el 30 de abril de 2019.

  • La SIA en una página

    Para obtener una descripción general rápida de SIA, consulte esta infografía de una página.

CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

За Оценките на въздействието върху устойчивостта (ОВУ)

ОВУ анализират потенциалното въздействие върху икономиката, социалния живот, човешките права и околната среда на търговските споразумения, които се договарят от Европейския съюз (ЕС). Те се основават на обстоен анализ на промените, които има вероятност да настъпят в резултат от търговското споразумение в ЕС, държавата партньор и в развиващите се държави. Също толкова важно е, че те включват консултации в най-широк план със заинтересованите страни в ЕС и държавата партньор. ОВУ се извършват независимо от външни консултанти, назначени от Европейската комисия. Заключенията и препоръките от ОВУ постъпват на преговорите и помагат на преговарящите да оптимизират съответния избор на политика.

За модернизацията на споразумението за асоцииране ЕС – Чили

През 2003 г. Чили беше първата южноамериканска държава, която подписа споразумение за асоцииране с ЕС. Оттогава глобалната икономика се промени драстично и поради това Чили и ЕС решиха да модернизират съществуващото споразумение. Преговорите за модернизирането започнаха през ноември 2017 г. и продължават до момента.

За ОВУ на ЕС – Чили

ОВУ в подкрепа на модернизацията на търговския стълб на съществуващото споразумение за асоцииране ЕС – Чили се извършват от BKP Development – фирма за икономически проучвания и консултантски услуги със седалище в Германия – в сътрудничество с Vincular, Центъра за социална отговорност и устойчиво развитие към Католическия университет на Валпараисо в Чили. Работата започна през април 2018 г. и ще продължи над 14 месеца. Екипът ще подготви три основни доклада. Докладите ще бъдат публикувани на този уебсайт през юни 2018 г. (начален доклад), септември 2018 г. (междинен доклад) и януари 2019 г. (окончателен доклад) и ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, преди да бъдат финализирани.

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.