BG-български език / CS-čeština / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Om bæredygtighedsvurderinger (Sustainability Impact Assessments, SIAs)

SIA'er analyserer potentielle økonomiske, sociale, menneskeretlige og miljømæssige konsekvenser af handelsaftaler, der forhandles af Den Europæiske Union (EU). De er baseret på en gennemgående analyse af de ændringer, der sandsynligvis vil skyldes handelsaftaler i EU, partnerlande og udviklingslandene. Lige så vigtigt, de omfatter en bred høring af de berørte parter i EU og partnerlandet. SIA'erne udføres uafhængigt af eksterne konsulenter bestilt af Europa-Kommissionen. SIA-resultater og anbefalinger indgår i forhandlingerne og hjælper forhandlere med at optimere de beslægtede politiske valg.

Om opdateringen af associeringsaftalen mellem Chile og EU

I 2003 var Chile det første sydamerikanske land, der indgik en associeringsaftale med EU. Siden da har den globale økonomi ændret sig dybt, og derfor har Chile og EU besluttet at modernisere den eksisterende aftale. Forhandlinger om modernisering er startet i november 2017 og er i øjeblikket igangværende.

Om EU-Chile SIA

SIA til støtte for moderniseringen af handelsdelen i den eksisterende associeringsaftale mellem EU og Chile implementeres af BKP Development, et tyskbaseret økonomisk forsknings- og konsulentfirma i samarbejde med Vincular, Center for Socialt Ansvar og Bæredygtig Udvikling på det Katolske Universitet i Valparaíso i Chile. Arbejdet startede i slutningen af april 2018 og fortsætter over 14 måneder. Holdet vil udarbejde tre hovedrapporter. Rapporterne offentliggøres på denne hjemmeside i juni 2018 (startrapport), september 2018 (delårsrapport) og januar 2019 (endelig rapport) og vil blive diskuteret med interessenterne, inden de bliver færdiggjort.

Cronología del estudio

Abril 2018
Julio 2018

Informe inicial

El informe inicial se publicó el 20 de julio de 2018.
Noviembre 2018

Informe intermedio

El informe intermedio se publicó el 22 de noviembre de 2018.